FAHLANDER ARKITEKTER
VILLA ZIKA

Villa Zika är ett nybyggt sommarhus på den skånska slätten. Den pittoreska platsen ligger i ett område som är hårt drabbat av översvämningar. På våren kan den intilliggande floden Helge stiga upp till 2 meter över sina sommarnivåer. På grund av den framtida översvämningsrisken kräver kommunen att höjden på den första beboeliga våningen och alla tekniska installationer förläggs på en minsta höjd av 3,3 meter över havet. Eftersom marknivån ligger 1,7 meter över havet står huset på pelare. Det öppna bottenplan som uppstår kan ha en rad olika användningsområden som garage, förråd, eller verkstad. Bostadsdelen på det övre planet rymmer ett vardagsrum med pentry, två små rum och ett badrum. En hel tredjedel av ytan tas upp av en utomhusterrass under tak, riktad mot utsikten.

För att uppnå en motståndskraft mot extrema väderförhållanden används material som betong och galvaniserat stål i fasaden, vilket ger det lilla sommarhuset en ovanlig, robust karaktär. Som reaktion på det platta naturlandskapet antar huset den fyrkantiga formen av en ensam paviljong. Runt det över planet löper en brygga med räcke som är nedsänkt några steg, vilket bidrar till att skapa en ovanlig öppenhet mot omgivningen med fria siktlinjer inifrån.

FAHLANDER ARKITEKTER © All rights reserved 2023