FAHLANDER ARKITEKTER


ÖVRE BJÖRNTERRASSEN

Nytt flerfamiljshus i Björnrike, Härjedalen. Med direkt anslutning till skidbacken och utsikt över Vemdalen.

Bygglov beviljat december 2017. Planerad byggstart 2018.

www.ovrebjornterrassen.se

Bild: Fahlander Arkitekter/Jon Norrgren, Retuscheriet

FAHLANDER ARKITEKTER © All rights reserved 2021