FAHLANDER ARKITEKTER

VELAMSUND BRF UTHUS

Foto: Åke E:son Lindman

Nytt uthus med lägenheter i anslutning till Herzogska Villan, med fasader av sprängsten från byggarbetsplatsen.

FAHLANDER ARKITEKTER © All rights reserved 2023