FAHLANDER ARKITEKTER

Nordiska museet
Fahlander Arkitekter är upphandlad husarkitekt och generalkonsult för Nordiska Museets huvudbyggnad på Djurgården. Vi har förmånen att komma in i ett spännande skede i museets historia. Museiledningen har som ambition att skapa förbättrade förutsättningar för publikens väg genom byggnaden. Inom ramen för vårt uppdrag tar vi ansvar för ett antal delprojekt både in- och utvändigt, och levererar lösningar med hjälp av våra underkonsulter.
FAHLANDER ARKITEKTER © All rights reserved 2020