FAHLANDER ARKITEKTER

SLÄVIK
Foto: Åke E:son Lindman

På näset mellan Åbyfjorden och Brofjorden, i det bohuslänska kustbandet, ligger några nyligen frigjorda fastigheter. Naturen med mjukt rundade granithällar, vinpinad grönska och ljungtäckta sänkor är omringade av naturreservat. Den intilliggande glesa bebyggelsen är från fyrtio- och femtiotalet, med karaktär mer av lätta sommarpaviljonger än traditionell bohuslänsk kustbebyggelse.

Här har en stor släkt i generationer spenderat sina somrar. Tomtgränserna är osynliga, standarden är enkel, havet och den omgivande naturen är det viktiga. Familjerna växer och bebyggelsen kompletteras vartefter.

Huset på en av områdets högre platser ritades för sonen i familjen, ett eget hushåll och plats för gästande vänner. Ingen anpassning till marken har gjorts, huset svävar ovanför klippan, på en utkragande brygga rör man sig runt huset.

Den starka kontrasten mellan platsens utsatthet för saltmättade höststormar och det enkla sommarlivet utan gränser mellan ute och inne, ligger till grund för husets utformning. En platsbyggd trästomme av massivt konstruktionsvirke, med stolpar och balkar av limträ, har en närmast underhållsfri, mineralisk fasad i samma grå ton som klipporna. Målade ytor är Bohuslänskt vita. De rundade taken hämtar sin form från de omgivande klipphällarna.

Planens geometri är enkel; ett främre skepp med ett stort rum för matplats, kök och umgänge och ett bakre med hall, 3 sovrum, wc och dusch. Stora delar av väggarna kan öppnas mot omgivningen genom generösa skjutdörrar så att samtliga rum har direkt utgång till bryggan runt huset. I uthuset intill finns ett gästrum, dusch och bastu.

Interiört har golv, väggar, tak, dörrar och all fast inredning en slät, obehandlad panel av gran. När den lågt stående solen i väster tänder de panelklädda innerväggarnas naturliga färg blir den grå byggnaden i det grå landskapet ett glödande blickfång från stranden och havet.

FAHLANDER ARKITEKTER © All rights reserved 2022