FAHLANDER ARKITEKTER

NORDISKA MUSEET

Fahlander Arkitekter är upphandlad husarkitekt och generalkonsult för Nordiska Museet.

Vi har förmånen att komma in i ett spännande skede i museets historia. Museiledningen har som ambition att skapa förbättrade förutsättningar för publikens väg genom byggnaden. Inom ramen för vårt uppdrag tar vi ansvar för ett antal delprojekt både in- och utvändigt, och levererar lösningar med hjälp av våra underkonsulter.

Foto: Karolina Kristensson, Nordiska museet

FAHLANDER ARKITEKTER © All rights reserved 2023