FAHLANDER ARKITEKTER

VRAK - Museum of Wrecks

På uppdrag av Statens maritima och transporthistoriska museer har Fahlander Arkitekter omvandlat Båthall 2 på Galärvarvet till ett marinarkeologiskt museum.

Vrak – Museum of Wrecks slog upp portarna hösten 2021 för att visa upp det unika kulturarvet som finns bevarat på botten av Östersjön i form av vrak och andra lämningar.

Båthall 2, ritat av Paul Hedqvist och uppfört under brinnande krig på 1940-talet har fyllts med ett ambitiöst program för ett helt nytt statligt museum. Den skickligt platsgjutna betongen och husets enkla karaktär har varit utgångspunkter vid gestaltningen av den nya interiören. Robusta material har valts för att klara kraven i en publik miljö och passa in i båthallen, men materialpaletten kan också föra tankarna till människans möte med havet som är temat för museet.

Arbetet har skett i nära samarbete med beställaren och utställningsarkitekten Expology.

VRAK hemsida
FAHLANDER ARKITEKTER © All rights reserved 2023