FAHLANDER ARKITEKTER


ENSKEDE KYRKA

Enskede kyrka ritades av Carl Bergsten och uppfördes under åren 1913-15. Kyrkan ligger “mitt i byn”, omgiven av Enskedes villabebyggelse från åren omkring 1910. Exteriört påminner den traditionella och enkla karaktären om en liten, äldre landsortskyrka. Interiört genomarbetades kyrkorummet in i minsta detalj av Carl Bergsten i samarbete med olika konstnärer och hantverkare. Kyrkan var på sin tid revolutionerande genom att erbjuda möjligheten att förena kyrkorummet med en typ av samlingssal.

Renoveringen har gett församlingen nya möjligheter att utveckla sin verksamhet, bland annat genom att knyta kyrkorummet, altarrummet och den bakre samlingssalen närmare varandra. En rad åtgärder har förbättrat funktionaliteten, såsom ny planlösning i källaren, ett nytt kontor, en tillkommen trappa, nya kök och wc- rum. Dessutom har helt nya tekniska system installerats.

Arbetet har skett i nära samarbete med konservator och byggnadsantikvarie. Stor vikt har lagts vid att gestalta nya byggnadstekniska lösningar med bibehållen respekt för kultur värdet. Kontoret har även ritat detaljer som kompletterande belysning kring befintliga armaturer, nya armaturer till fasaderna och möbler för ljudteknik.

FAHLANDER ARKITEKTER © All rights reserved 2023