FAHLANDER ARKITEKTER

DJURGÅRDSVARVET

När Kungliga Djurgårdsförvaltningen inledde renoveringen av Djurgårdsvarvet 2007, hade den gamla industrimiljön fått stå och förfalla sedan slutet av 1960-talet och var i mycket dåligt skick. Uppdraget bestod i att restaurera området på ett sätt som tog vara på historia och miljö, för att åter kunna använda det som varv för mindre båtar och andra verksamheter med maritim anknytning. En viktig aspekt var att göra området mer offentligt och levande.

Mot vattnet ligger flera stora plåtskjul, vars hallar idag används för evenemang sommartid och båtförvaring över vintern. Norr om den centrala Varvsgatan ligger flera äldre murade hus, som har fått nya planlösningar och funktioner. Idag inrymmer de verksamheter som varvskontor, snickeri, virkesstick, personalrum, skeppshandel, kafé, klubbhus och samlingsplats för föreningar med anknytning till svensk träbåtskultur.

Arbetet har utförts av kunniga hantverkare med gamla metoder. Rivet material har återanvänts och traditionella ytbehandlingar som kalkbruk, slamfärg och linoljefärg präglar området. Den nyanlagda träkajen utmed vattnet har blivit ett populärt promenadstråk längs området, som åter blivit en levande del av Djurgården.

FAHLANDER ARKITEKTER © All rights reserved 2023